2019. évi 15. heti hirdetmények

2020.04.06- 04.12.

Ásvány – Ráró – Lipót

Szentírás Dátum Liturgikus események
Iz 42,1-7 Jn 12,1-11 04.06. NAGYHÉTFŐ
Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38 04.07. NAGYKEDD
Iz 50,4-9a Mt 26,14-25 04.08. NAGYSZERDA (Szentmise (Lipót): + István)
Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15 04.09. NAGYCSÜTÖRTÖK (Szentmise (Ráró): + Vadász Károly édesapa és + Hozzátartozók)
Iz 52,13-53,12 Zsid 4,14-16. 5,7-9 Jn 18,1-19,42 04.10. NAGYPÉNTEK (Nagypénteki szertartás )
Róm  6,3-11 Mt 28,1-10 04.11. NAGYSZOMBAT (Húsvéti vigília (Ásvány) : + Varga Dezső, + Szülők és + Hozzátartozók (04.12.))
ApCsel 10,34a.37-43 1Kor 5,6b-8 Lk 24,13-35 04.12. HÚSVÉTVASÁRNAP (Szentmise (Ráró) +Géza, + Erzsébet szülők és fiuk + Géza)

AZ ÁSVÁNYI ÉS LIPÓTI TEMPLOM HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL 9 ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG NYITVA VAN. AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN JELENLÉVŐ KRISZTUS SEGÍTSÉGÉT KÉRJÜK AZ, EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKÉRT, A KÖZSZOLGÁLATOT VÉGZŐKÉRT, A BETEGEKÉRT, ÉS AZ ELHUNYTAKÉRT!!!

HIRDETÉS

VIRÁGVASÁRNAP

A mai naptól (2020.03.22.) határozatlan ideig szünetelnek a nyilvános szentmisék az MKPK rendelkezése alapján. A vasárnapi szentmisén való részvételnek eleget tehetünk a hírközlő eszközök segítségével (Duna TV, Bonum TV, …), illetve személyes imával. Temetési szentmise sem végezhető nyilvánosan vasárnaptól.  Az előre bejegyzett szentmiséket a hirdetőtáblán jelzett napokon elvégzem, amennyiben a szándékot más időpontra kívánják áthelyezni, keressenek telefonon (20-312-8805). Szentségek kiszolgáltatása ügyében (betegek szentsége, szentgyónás…) rendelkezésre állok telefonos egyeztetés alapján és személyesen is.

A PTT-választás során eljutottunk a jelöltek listájának közzétételéig (vö.: hirdetőtábla). A további lépésekről a vészhelyzet elmúlta után rendelkezünk. A Megyéspüspök az eddigi PTT mandátumát 2020. augusztus 31-ig meghosszabbította.

A Megyéspüspök a tervezett bérmálásokat az őszi időszakra helyezi át.

Az 1%-os hozzájárulásról kérjük, hogy adóbevallásuk esetén a Magyar Katolikus Egyház javára nyilatkozzanak. A 2018. évtől benyújtott nyilatkozat visszavonásig érvényes. Minden, akár a nulla összegről való nyilatkozat is értékes! A második 1%-ra ajánljuk a Karitászt Támogató Alapítványt (19666275-1-43).

A Szent Három Nap liturgiái zárt ajtók mögött megtartásra kerülnek. Kérem a híveket, hogy a imádsággal és a hírközlő eszközök segítségével kapcsolódjanak Egyházunk közös ünnepléséhez! A megáldott barkák az ásványi és lipóti templomból elvihetők Virágvasárnap 9 órától.

KÉRJÜK, HOGY KÍSÉRJE FIGYELEMMEL HIRDETÉSEINKET A JÁRVÁNY MIATTI VÉSZHELYZET IDEJE ALATT IS!

IMÁDKOZZUNK ISTEN IRGALMÁÉRT ÉS SEGÍTSÉGÉÉRT!!!

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——