Állásajánlat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony, 2022. február 28. napig tartó meghatározott feladatellátásra.

Foglalkoztatás jellege:

Rész munkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Ásványrárói Kirendeltsége

Győr-Moson-Sopron, 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. melléklet 9. pontja – Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek: ügyfélfogadás, az önkormányzat képviselő-testülete és a jegyző hatáskörébe tartozó a törvényben, illetve helyi rendeletben megállapított szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyek intézése, környezettanulmány készítése, szociális nyilvántartás vezetése, a szociális és gyermekvédelmi tárgyú ügyek döntésre előkészítése, szociális bizottsági ülésen való részvétel, támogatási kérelmek előterjesztése, szociális bizottsági ülésről jegyzőkönyv készítése, adatszolgáltatás, statisztikai jelentések elkészítése a feladatkörébe tartozó ügyekben, hatósági bizonyítványok kiállítása.

Általános igazgatási ügyek: közérdekű bejelentések, panaszok, stb. jegyzőkönyvezése; tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos iratok kezelése, intézése, temetői nyilvántartás kezelése, sírhely kiadás, megváltással kapcsolatos ügyintézés.

Helyettesítési feladatok ellátása – Titkársági, szervezési feladatok, ügyiratkezelés: a beérkező e-mailek kezelése, bejövő, kimenő iratok iktatása, ügyiratok postázása, irattározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középiskolai végzettség, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§ 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Közigazgatási alapvizsga megléte

§ Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§ Önállóság, terhelhetőség,

§ Határidők tartása,

§ Rugalmasság,

§ Pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképes önéletrajz – a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás,

§ Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző nyújt, a +36-20/253-9434 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Ásványrárói Kirendeltség címére történő megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁSV/75/2021., valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintézői munkakör

vagy

§ E-mailben: Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző részére a korjegyzo@kimle.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek történő nyilvánítására a jogot fenntartja.

Ásványráró, 2021. február 2.

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta s.k.,jegyző

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——