Címer Kep1 Kep2 Kep3 Kep4 Kálvária Gyengénlátóknak

Ásványráró Hivatalos Honlapja

Új honlap.

Római Katolikus Egyházközösség

Plébános: Németh László
Elérhetőség: 9177 Ásványráró,
Telefon:
e-mail:
Templom

Friss hírek

Írás az ásványrárói plébániáról

         Az „Asvan prope Raban” kifejezés, illetve helymegjelölés egy 1251-es keltezésű oklevélben szerepel. A „prope Raban” Győr-közelséget jelenthet. A „prope” latin szó és közelséget jelent, a másik Győr német Raab nevéből íródhatott ebben a formában. Ráróról a Pannonhalmi és Tihanyi apátság birtoklevelében történik említés. A vidéken a Héderváry család a birtokos és egyben ők a kegyurak is.
         Ásvány plébániája középkori eredetű. Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek 1629-ben rendelt el összeírást az Esztergomi Főegyházmegyében. Ez az összeírás a török előtti viszonyokat is mutatja még. Ásványt a komáromi főesperesség plébániái között említi. Ráró Ásvány filiája (leányegyháza, melynek van temploma, de nincsen plébániája).
         Ásvány temploma a XIV. században, vagyis az 1300-as években épült Szent András apostol tiszteletére. 1658-ban újjá kellett építeni, majd 1820-ban ismét ez következett. 1904-ben pedig megtoldják a kereszthajóval. Ekkor nyeri el mostani formáját.
         A rárói templomot az 1638-as árvíz pusztította el. Úgy látszik, hogy akkor csak az ásványi újjáépítésére futotta, mert a mostani templomot Ráró kegyúri családja a Wenckheim grófok építtetik 1903-ban Szent Rókus tiszteletére.
         A plébánia is középkori eredetű. A mai plébánia épületét 1957-58-ban építették. A plébánosok megszakítás nélküli sora 1628-tól ismeretes. Az anyakönyvezés is megszakítatlan az 1681-es évtől napjainkig.

         Röviden néhány aktuális ügyről:

         A vallásos élet megnyilvánulásai a szentmisék. Ásványon vasárnaponta fél 10-kor, köznapokon kedden és pénteken van szentmise. A rárói vasárnapi mise 8-kor kezdődik, és még csütörtökön este is van szentmise.
         Az idei húsvéti eseményeket a Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton egységesen 18.00-kor kezdő szertartások végzésével ünnepeljük. (Nagyszombat valójában már húsvét éjszakája. Ezt a liturgia szépen mutatja. A szertartás keretében ételt is szentelünk és az időjárás függvényében körmenetet is tartunk.)

 

 

 

Legfrissebb hírek

Ásványráró új honlapja (2012.07.22.)

 

Pályázati felhívás fogorvosi állásra (2012.07.21.)

 

Önkéntes toborzás (2012.07.18.)

 

Friss hírek - Talált tárgy (2012.07.03.)

 

Ásványrárói hírharang (2012.06.29.)

 

Friss hírek - Köszönet (2012.06.26.)

 

Polgárőrség bűnmegelőzési tanácsai (2012.06.19.)

 

Felhívás - Szigetköz színei (2012.04.18.)

 

Ingyenes jogi tanácsadás (2011.10.30.)

Bannerek:

Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesület