Pályázat művelődésszervezői munkakör betöltésére

ÁSVÁNYRÁRÓ Község Önkormányzata pályázatot hirdet

művelődésszervezői

munkakör betöltésére.

A munkavállalói jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony – tartós távollét, gyes idejére, előreláthatólag 2024. április 30. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 65. (IKSZT)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődés-szervezési feladatok ellátása, konferenciák, kulturális rendezvények eseti és állandó programjainak szervezése, lebonyolítása, adminisztráció, kapcsolattartás, hirdetés, az Ásványrárói Hírharang szerkesztése, a honlap aktualizálása, pályázatok előkészítésében, illetve lebonyolításában közreműködés.

Pályázati feltételek:

§ legalább középfokú közművelődési szakképzettség – szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Közművelődési vagy szervezési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz,

§ végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§ szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,

§ nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17. (kedd)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Popp Rita polgármester nyújt, a 06-96/576-053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Ásványráró Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/1071/2020., valamint a beosztás megnevezését: Művelődésszervező.

§ Elektronikus úton Popp Rita polgármester részére a polgarmester@asvanyraro.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Ásványráró Község Önkormányzat hirdetőtáblája

§ Ásványráró község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítésekor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.asvanyraro.hu honlapon szerezhet.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——