Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00028

Projekt címe: Belterületi közutak fejlesztése Ásványráró községben

Kedvezményezett neve: ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi Ferenc utca 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 52 388 622 Forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A korábbi években a település törekedett az infrastruktúra fejlesztésére. Ennek eredményeként a település nagy részén szilárd burkolatú kiépült úthálózattal rendelkezik. Az önkormányzat kezelésében lévő utak állapota megfelelő, a közúti közlekedésben résztvevők számára biztonságos. Az utak karbantartása folyamatos, a település önerőből és pályázati forrásból is jelentős felújítást végzett az elmúlt években. Azonban a település egyes részein nem, vagy csak rossz minőségű úthálózattal rendelkezik az önkormányzat. A közúti infrastruktúrának jelentős szerepe van a település gazdasági életében is, hiszen azt nemcsak a gazdasági szereplők (cégek, vállalkozások) használják tevékenységük végzésére, hanem a dolgozók, munkába járók mindennapjait is befolyásolja. Több tanulmány bizonyítja, hogy az infrastruktúra megfelelő minőségű kiépítettsége alapszükséglet bárminemű gazdasági tevékenység végzéséhez. Ennek megfelelően folyamatos fejlesztése, karbantartása szükséges ahhoz, hogy a kereskedelmi, gazdasági tevékenységet erősítsük, a település versenyképességét növeljük. Jelen pályázat is ezt a célt szolgálja. A beruházás által érintett területre a gazdasági tevékenységet folytató – potenciálisan munkahelyet teremtő vagy azok számát bővítő – vállalkozások a jelenlegi lehetőségekhez képest nagyobb számban települhetnek, ezáltal is hozzájárulva a település gazdasági fejlettségének azonos szinten tartásához. Az úthálózatnak jelentős szerepe van a csapadékvíz kezelésben is, hiszen jelentős felületen képes befolyásolni a víz útját. A kiépítetlen vagy rosszul megvalósított területeken ezen képesség nem megoldott, továbbá az is előfordul, hogy a meglévő elvezető rendszer telítettsége miatt annak áttervezése vált szükségessé, a nagyobb csapadékesemények utáni elöntések elkerülése érdekében. A csapadékvíz kezelése kiemelten fontos, mert a helyreállítással, kármentesítéssel kapcsolatosan felmerülő szén-dioxid kibocsátás csökkenés érhető el, mivel a megvédett területen nem kell minden jelentősebb csapadék után a helyreállítási munkálatokat és tevékenységeket elvégezni.

9117 Ásványráró, Dózsa György utca teljes hosszán homokos-kavics burkolat található. A tervezett burkolatszélesség 4,50 m, 2×2,25 m forgalmi sávokkal, melyek elegendő szélességűek a kétirányú forgalom lebonyolítására. A tervezett burkolat mellett 1,00 -1,00 m szélességben murva padka kerül kialakításra. A tervezett burkolat 2%os, egyoldali eséssel kerül kialakításra, ami biztosítja a csapadékvíz elvezetését a meglévő és tervezett szikkasztó árkok felé. Az ingatlanok védelmében, egyes kapubehajtókban rácsos folyóka elhelyezése indokolt, melyek a zöldfelületre vezetik ki az összegyűjtött csapadékvizet, vagy a meglévő árokba kerülnek bekötésre

Illeszkedés a felhívásban meghatározott célokhoz

A projektben megvalósuló infrastruktúra az alábbi felhívási célokhoz illeszkedik:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:

b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

2) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

Nem támogatható tevékenységek

A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2025. augusztus 31.

Előrehaladás

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——