TOP-2.1.3-16-GM1 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Projekt száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00043  Projekt elnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Ásványrárón”

Kedvezményezett neve: Ásványráró Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás:  152 369 478 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA
A projekt fizikai befejezése: 2023.08.31.

A projekt célja és tartalma


A település lakosságának csapadékvíz-gazdálkodására jellemző, hogy az ingatlanokra érkező csapadék nagy részét helyben szikkasztja el, annak bármilyen más célú felhasználása csak igen kis százalékban, elvétve valósul meg. Ásványráró települést az utóbbi években különösen sújtotta hirtelen nagy mennyiségű, rendkívül heves intenzitású csapadékvíz. Az országos tendenciáknak megfelelően. A csapadékvíz elvezetésének hiánya az ingatlanok közvetlen károsításán kívül természet- és környezetvédelmi szempontból is káros. A csapadék a jelentős mennyiségű hordalékot az alacsonyan fekvő, laposabb területekre szállítja, ahol ezeket lerakva további gondokat okoz a települési infrastruktúrában, szennyeződést szállíthat a vízbázis védőterületre.

A nagy intenzitású csapadék által okozott veszélyeztetés alapvetően az alábbi három csoportban jelentkezik:
• a település területén jelentkező felszíni elöntések,
• a felszínalatti létesítmények elöntése,
• a település egyes területein lerakódó hordalék.

Átfogó cél:

A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot,
lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet:
• jelentős anyagi károk kivédése;
• a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
• a településrészben az életminőség javulása.

További specifikus célok:
települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.:
o közterületek állapotának állagmegóvása o esélyegyenlőség biztosítása
o népességmegtartó településfejlesztés;

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése. A megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint kedvezőbb életminőséget biztosít, így segíti a népességmegtartást.

Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján: Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.

B) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

Szakmai előrehaladás

Fotódokumentációk

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——