, Rendezési terv

Legújabb hozzászólások

Rendezési terv kategória

Ásványráró rendezési terve

Ásványráró Településfejlesztési Koncepció TH-16-02-12 - Előzetes Véleményezési tervdokumentáció
Koncepció - Teljes
Koncepció - Belterület
Helyzetfeltáró
Koncepció

Településrendezési terv

Szabályozási terv
Helyi építési szabályzat
- HÉSZ_13_2005_XI_25 Rendelettel elfogadva

Szabályozási tervlap
Szabályozási terv ig. terület
Településszerkezeti terv
1_1 Műszaki leírás
TSZ műszaki leírás
1_2 Településszerkezeti terv
TSZ-1 Településszerkezeti terv
TSZ-1a Településszerkezeti terv

2 Alátámasztó munkarész
2_1 Átnézeti környékterv
2_2 Közlekedésfejlesztési terv
Útkeresztszelvények
TSZ-U2-1 Közlekedés fejlesztési terv
TSZ-U2-2 Közlekedés fejlesztési terv
TSZ-U2-3 Közlekedés fejlesztési terv

2_3 Közmű fejlesztési terv
Elektromos közmű
TSZ-Ke-1 Elektromos közműfejlesztési terv
TSZ-Ke-2 Elektromos közműfejlesztési terv

Gáz közmű
TSZ-Kg-1 Gáz közműfejlesztési terv
TSZ-Kg-2 Gáz közműfejlesztési terv

Szennyvíz közmű
TSZ-Ksz-1 Szennyvíz közműfejlesztési terv
TSZ-Ksz-2 Szennyvíz közműfejlesztési terv

Víz közmű
TSZ-Kv-1 Víz közműfejlesztési terv
TSZ-Kv-2 Víz közműfejlesztési terv

2_4 Táj- és környezetalakítási terv
TSZ-1 Táj Településszerkezeti terv
TSZ-1a Táj Településszerkezeti terv


2013.08.27 14:55
H: 0, L: 884