MEGHÍVÓ

Településképi Arculati Kézikönyv bemutatására rendezett fórumra

2018-tól minden településnek rendelkeznie kell Településképi Arculati Kézikönyvvel, mely a település arculatának alakulására tesz javaslatokat és előírásokat. 2017. áprilisában egy lakossági fórumon már ismertettük a kézikönyv lényegét. Az Arculati Kézikönyv munkaközi anyaga, az interneten elérhető:

http://terhalo.asuscomm.com/share.cgi?ssid=0TdWw7n#0TdWw7n/%C3%81sv%C3%A1nyr%C3%A1r%C3%B3:TAK%20MUNKAK%C3%96ZI

 

Az Arculati Kézikönyvet egyeztetni kell a szakmai, államigazgatási szerveken túl a lakossággal is. Az elkészült anyagot az IKSzT épületében Rákóczi u. 65. mutatjuk be:

 

2018. július 23-án, hétfőn 18 órakor.

 

Az észrevételek, javaslatok megtehetők szóban a lakossági fórumon, vagy attól számítva 8 napon belül

  • írásban az önkormányzati hivatalnál (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.),
  • vagy elektronikusan (polgarmester@asvanyraro.hu).

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Tatainé Popp Rita

polgármester

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——