Sportbüfé pályázati felhívás

Amennyiben szeretné a nyomtatott változatot látni, kattintson ide!

Pályázati felhívás

Sportpályán működő sportbüfé üzemeltetési jogára Ásványráró Község Önkormányzata pályázatot hirdet helybeli vállalkozók részére.

 1. A pályázat tárgya:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpályán működő sportbüfé üzemeltetési jogának elnyerése 2018. október 1. napjától kezdődően – a szerződés megkötésének napjától számított – 5 éves időtartamra.

2.  Pályázati feltételek:

A pályázó vállalja:

 • sportbüfé üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzését,
 • a termékkörök forgalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
 • a sportpálya karbantartását: fű folyamatos nyírása, berendezések (kapuk, korlátok, WC stb.) karbantartása,
 • Sportkör esetenkénti (anyagi) támogatását,
 • a sportbüfé nyitvatartási idejével kapcsolatos kikötéseket:

22.00 óra után csak helyi közösségi rendezvények ideje alatt tarthat nyitva,

 • a büfé épület és felszereléseinek biztosítását (ezek jelenleg a mostani üzemeltető tulajdonát képezik),
 • a víz és villany almérő kiépítése feltételének biztosítását.

A nyertes pályázó a következő jogosultságot szerzi meg:

 • üzemeltetési jogosultságot kap a Sportpályán és környékén a kereskedelmi tevékenység folytatására

 

3. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötése nincs.

Tartalmazniuk kell:

 • Szakmai önéletrajzot,
 • Az elvárt követelmények teljesítésének részletes leírását, valamint azt a többlet vállalást, amit ezen felül teljesíteni tud,
 • a pályázó részletes elképzelését az üzemeltetésre, a sportbüfé nyitva tartására,
 • Az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
 • Ajánlattevőtől erkölcsi bizonyítványt,
 • Cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét,
 • Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feladatokat,
 • Illetékes állami és önkormányzati adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló adótartozása (nullás adóigazolás).

 

4. A pályázat benyújtása:

A pályázatot személyesen Tatainé Popp Rita polgármester részére vagy postai úton, Ásványráró Község Önkormányzata címére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) kell benyújtani.

A Borítékra kérjük ráírni: „Sportbüfé üzemeltetési pályázat”.

A pályázat beadásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

5. A pályázat bontása és elbírálása:

A beérkezett pályázatokat Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő–testülete bírálja el az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján. A döntést megelőzően a Képviselő-testület a pályázókkal személyes tárgyalást folytat le.

Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalommal van lehetősége.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak értesítést küldünk.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető Tatainé Popp Rita polgármestertől (Tel.: 06/20-441-4090; e-mail: polgarmester@asvanyraro.hu).

A pályázattal kapcsolatos további információ elérhető az alábbi internetes honlapon: www.asvanyraro.hu. Továbbá kifüggesztésre kerül Ásványráró Község Önkormányzatának épületében, és a hirdetőtáblákon.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——