1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Bike&Boat

Civil élet

“Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——

Állásajánlat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony, 2022. február 28. napig tartó meghatározott feladatellátásra.

Foglalkoztatás jellege:

Rész munkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Ásványrárói Kirendeltsége

Győr-Moson-Sopron, 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. melléklet 9. pontja – Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek: ügyfélfogadás, az önkormányzat képviselő-testülete és a jegyző hatáskörébe tartozó a törvényben, illetve helyi rendeletben megállapított szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyek intézése, környezettanulmány készítése, szociális nyilvántartás vezetése, a szociális és gyermekvédelmi tárgyú ügyek döntésre előkészítése, szociális bizottsági ülésen való részvétel, támogatási kérelmek előterjesztése, szociális bizottsági ülésről jegyzőkönyv készítése, adatszolgáltatás, statisztikai jelentések elkészítése a feladatkörébe tartozó ügyekben, hatósági bizonyítványok kiállítása.

Általános igazgatási ügyek: közérdekű bejelentések, panaszok, stb. jegyzőkönyvezése; tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos iratok kezelése, intézése, temetői nyilvántartás kezelése, sírhely kiadás, megváltással kapcsolatos ügyintézés.

Helyettesítési feladatok ellátása – Titkársági, szervezési feladatok, ügyiratkezelés: a beérkező e-mailek kezelése, bejövő, kimenő iratok iktatása, ügyiratok postázása, irattározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középiskolai végzettség, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§ 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Közigazgatási alapvizsga megléte

§ Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§ Önállóság, terhelhetőség,

§ Határidők tartása,

§ Rugalmasság,

§ Pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképes önéletrajz – a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás,

§ Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző nyújt, a +36-20/253-9434 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Ásványrárói Kirendeltség címére történő megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁSV/75/2021., valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintézői munkakör

vagy

§ E-mailben: Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző részére a korjegyzo@kimle.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek történő nyilvánítására a jogot fenntartja.

Ásványráró, 2021. február 2.

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta s.k.,jegyző

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

Ásványráró időjárása

Hasznos oldalak

Móvár hulladék banner