Felhívás ebösszeírásra

Tisztelt Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.


A 2022. évi ebösszeírás céljából kérjük Ásványráró közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a törvényben előírt adatok nyilvántartása érdekében a háztartásukban tartott ebekről, a mellékelt összeíró adatlapot szíveskedjenek kitöltve és aláírva visszajuttatni az önkormányzathoz. Az „Adatlap ebösszeíráshoz” nyomtatvány szükség esetén beszerezhető a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Ásványrárói Kirendeltségén, illetve az alábbi linkről is letölthető.

Az adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni, az oltási könyv alapján! A kitöltött adatlapokat az önkormányzati hivatalban lehet leadni vagy a hivatal bejáratánál lévő postaládába lehet bedobni.
Az adatszolgáltatás határideje: 2022. augusztus 31.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elpusztulást írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Önkormányzati Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
A kitöltéssel kapcsolatban felmerült esetleges kérdésekre választ a 96/576-053-as telefonszámon kaphatnak.

Együttműködésüket köszönöm!
Ásványráró, 2022. július 4.
dr. Mátyus-Minkó Nikoletta s.k.,
jegyző

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——