Lakossági barnakőszén igényfelmérés

FELHÍVÁS!

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

A kialakult gazdasági helyzethez igazodva, a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényre, előzetes felmérést készít.

Ezért kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokat, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó várható felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) Ásványráró Község Önkormányzatához bejelenteni szíveskedjenek.
Az igénybejelentés feltétele, hogy egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás, valamint a bejelenthető maximális igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Bejelentés: 96/576-053
polgarmesterihivatal@asvanyraro.hu

Határidő: 2022. szeptember 27.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Ásványráró, 2022. szeptember 20.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta s.k.,
jegyző

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——