1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Bike&Boat

Civil élet

“Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——

Pályázat művelődésszervezői munkakör betöltésére

ÁSVÁNYRÁRÓ Község Önkormányzata pályázatot hirdet

művelődésszervezői

munkakör betöltésére.

A munkavállalói jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony – tartós távollét, gyes idejére, előreláthatólag 2024. április 30. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 65. (IKSZT)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődés-szervezési feladatok ellátása, konferenciák, kulturális rendezvények eseti és állandó programjainak szervezése, lebonyolítása, adminisztráció, kapcsolattartás, hirdetés, az Ásványrárói Hírharang szerkesztése, a honlap aktualizálása, pályázatok előkészítésében, illetve lebonyolításában közreműködés.

Pályázati feltételek:

§ legalább középfokú közművelődési szakképzettség – szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Közművelődési vagy szervezési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz,

§ végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§ szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,

§ nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17. (kedd)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Popp Rita polgármester nyújt, a 06-96/576-053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Ásványráró Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/1071/2020., valamint a beosztás megnevezését: Művelődésszervező.

§ Elektronikus úton Popp Rita polgármester részére a polgarmester@asvanyraro.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Ásványráró Község Önkormányzat hirdetőtáblája

§ Ásványráró község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítésekor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.asvanyraro.hu honlapon szerezhet.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

Ásványráró időjárása

Hasznos oldalak

Móvár hulladék banner