TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

Pályázati konstrukció: TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP – 4.1.1-15-GM1-2016-00033 Korszerűen – akadálymentesen Ásványrárón

Projekt címe: Korszerűen – akadálymentesen Ásványrárón. Új egészségház létesítése az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód jegyében

Kedvezményezett neve: Ásványráró Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 119.319.871 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Ásványráró Község Önkormányzata egy egészségközpontot kíván megvalósítani a község belterületén felépítendő új egészségház épületével. Az Önkormányzat elsődleges célja a településen lévő több egészségügyi szolgáltatás egy épületbe történő integrálása. A projekt keretében fejlesztésre kerül a vegyes praxisú háziorvosi, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adja, hogy a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén) tudjuk elősegíteni a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint a szolgáltatás költség-hatékonyságának és minőségének javítását. Az új építést a meglévő épület gazdaságos átalakításra vonatkozó alkalmatlansága indokolja. A jelenlegi felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi rendelő épülete 1966-ban épült. Akadálymentesítés nem biztosított, a betegeknek kb. 3 m magas lépcsőn kell felmenni a rendelőbe, amely lépcső el is válik az épület falától. Az akadálymentesítése csak két lift beépítésével lenne megoldható, ennek költsége azonban rendkívül magas. Az épületben az akadálymentes mosdó, WC-vel nem biztosított. A beteg WC-ben a kézmosó csak hideg vízzel biztosított. A rendelő helyiségében orvosi csaptelepes kézmosó nem áll rendelkezésre. A rendelő falazata salétromos, a vakolat omlik. A padozaton a linóleum több helyen hiányos, balesetveszélyes. A fertőtlenítés nem megoldott a padozaton sem a rendelő falán. Az ajtók kopottak, festékhiányosak. Az épület állapota a biztonságos betegellátást veszélyeztetik. A pályázó elsődleges célja a településen lévő több egészségügyi szolgáltatás egy épületbe történő integrálása és egy olyan egészségügyi alapszolgáltatás feltételeinek kialakítása, amely mind infrastrukturális ellátottságában, mind pedig minőségi szolgáltatásai során képes a település lakosságának egészségügyi ellátással kapcsolatos igényeit és szükségleteit lakóhelyükön kielégíteni. A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a településen élők életkörülményeinek javításához, a helyben elérhető szolgáltatások számának növeléséhez, ezáltal a település vonzóbbá tételéhez.

Átfogó közvetett és közvetlen célok:

 • a település lakosainak jó közérzetének biztosítása, egészségének megőrzése, egészségügyi szükségleteinek kielégítése
 • térségi szolgáltatások nyújtása
 • egészségügyi szolgáltatások optimalizálása, elérhetővé tétele
 • korszerű, minőségi szolgáltatások biztosítása
 • alapellátások erősítése
 • életminőség javítása
 • egészségben eltöltött évek számának növelése
 • szűkös erőforrások hatékony elosztása
 • térségi egészségközpont létrehozása
 • egészségügyi- és egyéb szolgáltatások integrációja
 • infrastrukturális fejlesztés
 • eszközállomány fejlesztése
 • akadálymentes használat biztosítása
 • gyógyítás minőségének javítása
 • szolgáltatói együttműködések kialakítása

Aktualitások:

2018. február 27. – Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot és az érdeklődőket, hogy a tervezési szakasz lezajlott, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

Az engedély birtokában a kiválasztott közbeszerző megkezdheti a munkáját és a közbeszerzési folyamat hamarosan megindul. Természetesen folyamatosan jelentkezünk, remélhetőleg hamarosan a nyertes ajánlattevőt is meg tudjuk nevezni.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019. augusztus 31.

Somogyi József Általános Iskola és Óvoda akadálymentesítési pályázat, NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0023

Ásványráró Község Önkormányzata a 2009-es év végén a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretein belül nyújtotta be pályázatát középületek akadálymentesítésére. Ezen pályázat keretein belül szerette volna a 3 szintes, több mint 30 éves általános iskoláját akadálymentesíteni.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okiratot 2010.03.23.- án írták alá. Így Ásványráró a NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0023 számon 40.000.000 Ft állami támogatásban részesült.
A pályázat célja a 3 szintes, felújításra szoruló általános iskola épület teljes körű akadálymentesítése.

A tervező és a rehabilitációs szakértő javaslatai alapján nem csak a fizikai akadálymentesítésre helyeződött a fő hangsúly, hanem az infokommunikációs akadálymentesítést is előtérbe helyezték.
(infokommunikációs akadálymentesítés: az egyes eszközök, honlapok mellett a következő: taktilis: érezhető – látható burkolati vezetősávok elhelyezése felfestése falra, padlóba, színes – jól látható ajtókeretek, ragasztott csíkok a padlón, információs táblák, stb……)

A munkálatok során az összes tanterem ajtaja ki lett cserélve, vidám, színes akadálymentes küszöb nélküli, széles ajtók kerültek elhelyezésre, megújultak az illemhelyek, mindhárom szinten kialakításra került egy – egy akadálymentes WC. Megépült egy 3 szintes, akadálymentes lift, egy akadálymentes parkoló. Új, 5 % -os rámpával lehet feljutni az akadálymentes bejárathoz. Kifestették a közlekedőket, a tantermeket, a tantermekben új padlóburkolatok kerültek elhelyezésre.