Önkormányzati választás 2019

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételével Ásványráró községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:

6 fő települési képviselő
kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.

A polgármesternek megválasztott jelölt a térvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

E határozat a Kimlei Közös önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.asvanvraro.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a Ve. 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása Leértek január 1-jci lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  • 100 lakosig 2 fő
  • 1 000 lakosig 4 fő
  • 5 000 lakosig 6 fő
  • 10 000 lakosig 8 fő.

Tekintettel arra, hogy Ásványráró község 2019. január 1-jei lakosságszáma 2051 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 6 fő.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a V. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 46. §-ában, 208. §, 212. §­-ában, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 3. §-ában, 4. § b) pontjában foglaltakon alapszik.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——