Jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma

HATÁROZAT

Iktatószám: Á/105-2/2019.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a figyelembe vételével Ásványráró községben egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg:

  • Polgármesterjelölt állításhoz: 52 db ajánlás,
  • Egyéni listás, egyéni választókerületi képviselőjelölt állításhoz: 18 db ajánlás.

E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.asvanyraro.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a Ve. 210. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon. A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen szakasz (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Tekintettel arra, hogy Ásványráró község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7-i adatai alapján 1722 fő, így hivatkozott jogszabály rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 210. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozat a Ve. 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Nyomtatható változat

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——