Testületi meghívó – 2017. november 22.

Meghívó

A Képviselő-testület következő nyílt ülését 2017. november 22-én (szerda) 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, a következő tervezett napirenddel:

Tervezett napirendi pontok:

 1. Sportegyesület beszámolója a következő évek terveiről
 2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
 4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
 5. A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
 6. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
 7. Javaslat a polgármester jutalmazására
 8. Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Megállapodás módosítása, és a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
 9. Ásványráró, 598 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
 10. Útépítésre adott árajánlatok megtárgyalása
 11. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Ásványráró, 2017. november 17.

Üdvözlettel:

Tatainé Popp Rita s.k.

polgármester

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——