Ásványráró 2000 Kft

Ásványráró 2000 Termelő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08-09-003903
Bejegyzés dátuma: 1994/06/24
Főtevékenység: 3900 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Adószám: 11132835-2-08
Statisztikai számjel: 11132835-3900-113-08
Bankszámlaszám: 50430275-10007541-00000000

2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség

Ásványráró 2000 Kft. – mint Ásványráró Község Önkormányzata és „Ásványráró Jövője” Közalapítvány tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésének eleget téve az alábbiak szerint teljes körűen közzéteszi:

Cégjegyzésre jogosult: Karácsony Ferenc István

2011. 04. 15-től a Kft. ügyvezetője. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül.

Az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja. A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálja figyelemmel a Társaság vagyonára (saját tőke, összes eszköz), a nettó árbevételre, a foglalkoztatottak létszámára, a Társaság jövedelemtermelő képességére.

Az ügyvezető díjazásban nem részesül.

Felügyelőbizottsági tagok:

  • Hegyi Géza– díjazásban nem részül
  • Peredi László– díjazásban nem részesül
  • Fazekas Alajos– díjazásban nem részesül

A Felügyelőbizottság tagjai részére egyéb járandóságok, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás nem került megállapításra.

Vezető beosztású személy a társaságnál jutalomban, prémiumban nem részesült.

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) és (4) pontja alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű  beszerzések, vagyonértékesítések, ill. vagyonhasznosítások adatai: e kritériumoknak megfelelő beszerzés, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás nem történt.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——