Rendeletek

2023

2022

2021

Rendeletek


2020

Rendelet PDF
11/2017. (XI. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 13/2005. (XI. 25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
14.2016. (XI.14.) szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól nem érhető el
13.2016. (XI.14.) szoc. rendelet módosítása nem érhető el
12.2016. (X.14.) eü. alapellátás körzeteinek megállapításáról nem érhető el
11.2016. (IX. 14.) háziorvosi, fogorvosi körzet kijelőléséről nem érhető el
10.2016. (IX.14.) 2016. I. félévi ei. módosítás Ásványráró nem érhető el
10.2016. (IX.14.) 2016. I. félévi ei. módosítás 1-4. melléklet nem érhető el
10.2016. (IX.14.) 2016. évi I. félévi költségvetés módosítás Ásványráró nem érhető el
9.2016. (IX. 8.) HÉSZ módosítás nem érhető el
8.2016. (V. 27.) avar és kerti hulladék égetés szabályainak módosítása nem érhető el
7.2016. (V. 4.) 2015. évi zárszámadásról Ásványráró nem érhető el
6.2016. (V. 4.) Költségvetési rendelet módosítás 2015. nem érhető el
5.2016. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szociális rendelet módosításáról Ásványráró nem érhető el
4.2016. (II 17.) SZMSZ módosítása nem érhető el
3.2016. (II 17.) 2016. évi költségvetési rendelet Ásványráró nem érhető el
2.2016. (II. 17.) Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet Ásványráró (1) nem érhető el
1.2016. (II. 17.) gyermekvédelmi rendelet módosítása térítési díj nem érhető el
11/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendelet helyi adókról nem érhető el
10/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól nem érhető el
9/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet módosításról 2015 nem érhető el
8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról nem érhető el
7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Ásványráró nem érhető el
6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete Költségvetési rendelet módosítás 2014. nem érhető el
5/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete az avar, kerti hulladék égetéséről nem érhető el
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról nem érhető el
3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről nem érhető el
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról nem érhető el
1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötésről szóló rendelet módosítása nem érhető el
9/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használatról nem érhető el
8/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2010. (III. 17.) rendelet módosításáról nem érhető el
7/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról nem érhető el
6/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2005. (XI. 25.) rendelet módosításáról nem érhető el
5/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadásáról nem érhető el
4/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról nem érhető el
3/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat illetékességi területén 2013. évben fizetendő települési szilárdhulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről nem érhető el
2/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2005. (XI. 25.) rendelet módosításáról nem érhető el
1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről nem érhető el
11/2012. (VI.7.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól
nem érhető el
16/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról nem érhető el
15/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról nem érhető el
7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetők rendjéről szóló 15/2000. (X. 1.) rendelet módosításáról nem érhető el
6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2010. (III. 17.) rendelet módosításáról nem érhető el
5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2010. (III.17) rendelet módosításáról nem érhető el
4/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról nem érhető el
3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésről nem érhető el
2/2011 (II. 16.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívüli helyezéséről nem érhető el
1/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról
nem érhető el
12/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának módosításáról nem érhető el
11/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet az építményadó módosításáról nem érhető el
8/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a 2011. évi vízdíj, szennyvízelvezetési díj mértékéről nem érhető el
9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a 2011. évi települési szilárdhulladék díj mértékéről nem érhető el
2/2010. (III. 17.) rendelet az
egyes szociális ellátások szabályozásáról
nem érhető el
3/2010. (III. 17.) rendelet azönkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról nem érhető el
14/2009. (XII. 11.) rendelet ásványráró község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól nem érhető el
10/2009. (X. 29.) rendelet az elektronikus kapcsolattartásról nem érhető el
8/2009. (IX. 10.) rendelet ásványráró község nevének, valamint címerének használati rendjéről nem érhető el
16/2007. (XII. 21.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról nem érhető el
12/2007. (XI. 28.) rendelet a Rárói fekete nyárfa védetté nyilvánításáról nem érhető el
16/2006. (XII. 21.) rendelet a helyi iparűzési adóról  nem érhető el

 

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——