Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény aktuális álláspályázatai

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65.)

 • Mosonmagyaróvárra, Dunakilitire házi gondozó,
 • Hajléktalanokat Ellátó Szolgálatba gondozó,
 • Idősek bentlakásos intézményeibe gondozó

munkakörökbe munkatársakat keres.

Jelentkezni szakmai önéletrajz benyújtásával személyesen, vagy postai úton a fenti címre, illetve az info@szocmkt.hu, vagy intezmenyvezeto@szocmkt.hu címen lehet.

Bővebb információ munkaidőben a 06 96 566266 vagy 06 20 4030038 számon kérhető.


Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

Betöltendő munkakör: szociális, terápiás munkatárs

Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama: KESZI Mosonmagyaróvár, Mosoni Idősek Klubja, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István kir. u. 109.

Betölthető: 2019.06.24-től

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

 • ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka-, programszervezés
 • ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • Az 1/2000 SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti munkakörnek megfelelő végzettség.
 • Felhasználó szintű MS Office ismeretek
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a, pontja, (2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételek,
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata
 • erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje: írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére

A pályázat benyújtásának címe:  9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító: 240/2019.

E-mail cím: intezmenyvezeto@szocmkt.hu és másolatban info@szocmkt.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.10.

Elbírálás határideje: 2019.06.19.

Részletes tájékoztató a www.kozigallas.gov.hu honlapon található

Közzététel időpontja:  2019.05.21.-2019.06.10.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——