Pályázati kiírás

Ásványráró Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 11/2012. (VI. 7.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ásványráró Község Önkormányzata, 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

2.) A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

3.) A pályázat tárgya:

– 496/12 helyrajzi számú, 638 m2 területű

– 496/11 helyrajzi számú, 637 m2 területű

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Ásványráró, Berek utcában található ingatlanok, valamint a

– 539/3 helyrajzi számú, 646 m2 területű

– 539/2 helyrajzi számú, 646 m2 területű

– 539/1 helyrajzi számú, 646 m2 területű

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Ásványráró, Dániel Tibor közben található Ásványráró Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

Az érintett ingatlanok elhelyezkedése a mellékelt térképkivonaton látható.

Az ingatlan per-, teher és igénymentesek.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások Ásványráró Község Önkormányzatnál, vagy a www.asvanyraro.hu oldalon megtekinthetők.

A teljes felhívás az alábbi linkekről tölthető le PDF formátumban:

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——