1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Bike&Boat

Civil élet

“Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——

Sportbüfé pályázat 2019

Pályázati felhívás sportpályán működő sportbüfé üzemeltetési jogára

Ásványráró Község Önkormányzata pályázatot hirdet helybeli vállalkozók részére

I. A pályázat tárgya:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpályán működő sportbüfé üzemeltetési jogának elnyerése 2019. április 15. napjától kezdődően – a szerződés megkötésének napjától számított – 3 éves időtartamra,

II. Pályázati feltételek:

A pályázó vállalja:

 • sportbüfé üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzését,
 • a termékkörök forgalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
 • a sportpálya karbantartását: fű folyamatos nyírása, berendezések (kapuk, korlátok, WC stb.) karbantartása,
 • a sportbüfé nyitvatartási idejével kapcsolatos kikötéseket:

  22.00 óra után csak helyi közösségi rendezvények ideje alatt tarthat nyitva,

 • a büfé épület és felszereléseinek, valamint a fűnyíró biztosítását (ezek jelenleg a mostani üzemeltető tulajdonát képezik),
 • a víz és villany almérő kiépítése feltételének biztosítását.

A nyertes pályázó a következő jogosultságot szerzi meg:

 • üzemeltetési jogosultságot kap a Sportpályán és környékén a kereskedelmi tevékenység folytatására

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Sportkör esetenkénti (anyagi) támogatását,

III. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötése nincs.

Tartalmazniuk kell:

 • Szakmai önéletrajzot,
 • Az elvárt követelmények teljesítésének részletes leírását, valamint azt a többlet vállalást, amit ezen felül teljesíteni tud,
 • a pályázó részletes elképzelését az üzemeltetésre, a sportbüfé nyitva tartására,
 • Az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
 • Ajánlattevőtől erkölcsi bizonyítványt,
 • Cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét,
 • Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feladatokat,
 • Illetékes állami és önkormányzati adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló adótartozása (nullás adóigazolás).

IV. A pályázat benyújtása:

A pályázatot személyesen Tatainé Popp Rita polgármester részére vagy postai úton, Ásványráró Község Önkormányzata címére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) kell benyújtani.

A Borítékra kérjük ráírni: „Sportbüfé üzemeltetési pályázat”.

A pályázat beadásának határideje:

2019. március 25.

V. A pályázat bontása és elbírálása:

A beérkezett pályázatokat Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő–testülete bírálja el az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján. A döntést megelőzően a Képviselő-testület a pályázókkal személyes tárgyalást folytat le.

Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalommal van lehetősége.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. március 29.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak értesítést küldünk.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető Tatainé Popp Rita polgármestertől (Tel.: 06/20-441-4090; e-mail: polgarmester@asvanyraro.hu).

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

Ásványráró időjárása

Hasznos oldalak

Móvár hulladék banner